Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Anders informerar

Anders Olander, kommunalråd, informerar om aktuella frågor

30 maj 2018

Sverige är fantastiskt att leva i!

Det är svårt att förstå det allmänna förakt mot våra politiker som slår emot en på radio, TV, i tidningar och inte minst i sociala media. De flesta politiker lever inte i verkligheten, gör oärliga affärer för att sko sig och förstår inte vår vardag, heter det. Hot blir allt mer vanligt.

Men vi lever ju i en väl fungerande demokrati, där alla får säga vad de vill och där vi har en fantastiskt ren miljö och ett land som är ett av de bästa att leva i, studera i, jobba i och vara förälder i. Låt oss titta på resultatet istället?

Alla kan nu via E-förslag få möjlighet att föra fram förslag till förändringar i kommunen. Det nyttjas av många och nu har förvaltningen fått uppdraget att se över förslagen som fått mer än 50 ”likes”.
Detta är ett sätt att få fram frågor som inte kommer via politiken. Vi satsar på bygdepeng där utvecklingsgrupper/ byalag kan få stöd att driva sitt lokala utvecklingsarbete. Vi har också kunnat bidra till att det byggs lokala cykelvägar. Tre bra förslag som Centern drivit

Det är klart vi har samhällsproblem. Debatten känns dock obalanserad och att verkliga framgångar inte är allmänt kända. Peter Wolodarski i DN hade en bra artikel om detta i DN- söndag. Han pekar bla på följande;

I april ökade sysselsättningen med 78 000 jämfört med samma månad året innan. Ända sedan våren 2010 har antalet personer som jobbar i Sverige växt stadigt. Totalt handlar det om en ökning med ungefär en halv miljon jämfört med tiden innan finanskrisen bröt ut.

Våren 2014 var sysselsättningsgraden bland utlandsfödda cirka 58 procent. Motsvarande andel är nu 62 procent och ökar stabilt enligt SCB och hos hela befolkningen i sin helhet 68 procent (15-74 år).

Länge hette det att man ”inte får prata om problemen med invandring”. Nu har pendeln svängt åt andra hållet, och frågan är om man över huvud taget får prata om att det gått väldigt bra på arbetsmarknaden de senaste åtta åren, inte minst för utrikesfödda.

Centerpartiet valdevis ”Framåt” visar på ett positivt förhållningsätt. För att vända rädsla och oro till hopp och framtidstro vill vi erbjuda ansvarstagande, handlingskraft och en reformagenda baserad på tydliga värderingar.

På nästa fullmäktige kommer tre frågor upp som har stort symbolvärde. Landsbygds- och skärgårdsprogrammet kommer med stor sannolikhet att beslutas, liksom köpet av Norrtälje Tingshus.

Dessutom ska beslutas om samordningen av den museala verksamheten. Något som Bengt och Centerpartiet har drivit och som är en stor framgång för vårt parti.

En sista fundering. Är det årets sommar vi haft de senaste veckorna? Visst är det trevligt, alla människor ser mycket gladare och friskare ut. Våren blev kort men intensiv. Hägg och syren blommande samtidigt. Dock ger jag en tanke till alla bönder som våndas att det inte blir regn. Säden gror dåligt och vallarna slutar att växa. Lite konstig har världen blivit.

 

---

20 april 2018

  • Våren har kommit. Snart sjunger vi in våren vid alla Valborgseldar. Med våren kommer också fler och fler aktiviteter utomhus. En av dessa är att cykla eller promenera. Då behövs trafiksäkra gång- och cykelvägar. Vi i Centerpartiet har under massor av år kämpat för flera och säkra vägar. Nu äntligen börjar det lossna efter alla års kamp. Några exempel. Edsbro mellan samhället och Lummevi. Trafikverket bygger men kommunen är med och finansierar en del. I våra samhällen bygger vi ständigt ut vägnätet för oskyddade trafikanter. Men nu är mycket mera på gång. Svanberga-Norrtälje, 9 km väg med mycket hård trafik har nu äntligen Trafikverket meddelat att man påbörjar planläggning. På centerns prioritetslista finns också Norrtälje- Lundabadet ca 6 km, längs en vägsträcka där staden växer och trafiken ökar snabbt.

  • Och ännu en nyhet. Vi har under många år kämpat för att kommunen ska ge investeringsstöd till föreningar, byalag m fl att kunna bygga enklare och korta sträckor där ortsbefolkningen vill förbättra trafiksäkerheten. (Ett belysande exempel är Nånöslingan, 4 km norr om Norrtälje, väg 76, 500 meter som byggdes för ca 140 000 kr). Under 3 år från med nu finns 21 miljoner att söka hos kommunen. Fördelat på tre år. Första ansökningstillfället är nu under april. Ta en koll på kommunens hemsida.

  • Att vi har kommit in på valåret kunde vi utläsa i senaste fullmäktige. De övriga partierna, oppositionen, försöker ställa till det genom att återremittera ärenden. Kommunallagen gör det möjligt att göra sådant om man har 1/3 av fullmäktiges röster. En sådan fråga var Landsbygds- och skärgårdsprogrammet. Här har det varit ett 25 – tal möten ute i kommunen för att få upp vad landsbygdsboende vill. En process som pågått under ett år. Oppositionspartierna har lyst med sin frånvaro. Nu kommer man i fullmäktige med ett antal synpunkter när beslut ska fattas. Man får känslan att de inte vill utan bara är ute för att trassla för oss i samverkansstyret. Alla borde vara besjälade av att programmet ska bli så bra som möjligt.

  • Ett annat exempel är Tingshuset. Centerpartiet har varit pådrivande att kommunen ska köpa det så vi råder över vilken verksamhet som ska vara där. Dessutom har huset ett stort värde för kulturmiljön i staden. Kommunen har stort behov av verksamhetslokaler i Norrtälje så något problem att fylla det med verksamhet finns inte. Nu verkar det som att man inte litar på våra kommunala förhandlare utan vill ha mer ”information”. Då är det lätt att ta till återremiss och därigenom försena och kanske även äventyra kommunens köp. Vi vet te x att när Tingshuset var ute till försäljning kom det högre bud men säljare vill att huset fortsättningsvis ska användas för allmänna ändamål. Mycket tråkigt men samverkansstyret, vi ,tar upp det igen till nästa fullmäktige.

  • Det här är bara några exempel på att vi lyssnar och kämpar för er som bor i vår fina kommun. Vi vill att du och alla andra ska för bestämma mera som sen vi i den politiska församlingen ska genomföra. Det kan ta tid - men detta med Gång- och cykelvägar är ett bra exempel på att man inte få ge sig. C framåt.

Anders Olander Gruppledare för Centerpartiet i Norrtälje kommun

------

28 mars 2018

I denna vecka har Centerpartiet lanserat valkampanj 2018 - Framåt!
– Vi blundar inte för samhällsproblem, men vårt fokus är på att lösa dem. Vi står för framtidstro och optimism. När många sprider oro, vill vi skapa trygghet. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. Detta sa Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare när valkampanjen presenterades.

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla. Integrationen misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas. Vi står för en helt annan riktning. Istället för att vända kappan efter vinden, så väljer vi en annan väg för Sverige. Framåt. Det gäller även vårt kommande kommunala valprogram som är klart för publicering inom några veckor.

Framåt är att fatta beslut som är till nytta för samhället. Ett sådant beslut togs i kommunstyrelsen häromdagen – att köpa Tingshuset i Norrtälje. Pris 20,5 miljoner. Mycket pengar men vad är alternativet? Med annan köpare har samhället inte samma kontroll som när kommunen är ägare. Nu ska ärendet gå vidare till kommunfullmäktige innan det är klart. Moderaterna är emot köpet. Centern har under lång tid förordat köp.

Framåt betyder också att vi går mot ljusare tider. Vi har passerat vårdagjämning och även dragit framåt klockan till sommartid.

Jag vet att många besöker Färsna gård. Även här går Centerpartiet i täten - Framåt – vi driver på för att husen ska underhållas. Den rivna ladugården ska ersättas med bl a samlingslokal och personalutrymmen. Veterantraktorklubben får inom kort sin efterlängtade utställningslokal med verkstad. Den fina skolverksamheten vid Färsna gård är vi stolta över. I år ska man även börja odla äldre tiders sädesslag. Färsna gård utvecklas mer och mer till ett ännu mer omtyckt besöksmål.

Äntligen får vi GP-tävling i speedway till Hallstavik. Kommunen har bidragit med investeringsmedel för att göra det möjligt. I samband med detta tillskrev samverkansstyrets partier arrangören att vi inte vill ha Grid Girls då det inte stämmer med vår värdegrund. Det är tack vare kommunens brev som debatten kommit upp. Nu har både idrottsministern och Motorförbundet tagit upp frågan. Vårt brev har alltså gett effekt. Jag tror att till nästa år de borta.

Vi måste nu se till att tävlingen blir lyckad och att arrangemanget blir så bra att det blir återkommande. Tävlingen har stor betydelse för Hallstavik och många företag har stor nytta av den. Jag delar helt synpunkter om Grid Girls men vi har gjort vår markering om detta. Däremot vill jag inte med fortsatta protester från kommunen äventyra GP-tävlingar i framtiden. Det finns många orter som vill ha dessa tävlingar och nu gäller det att till fullo sluta upp kring arrangemanget så det blir bra och som gör att internationella speedwayorganisationen vill fortsätta med Hallstavik. Det finns naturligtvis plats för enskilda att fortsätta driva opinion men kommunen har gjort sitt.

Glad Påsk tillönskas alla

Anders Olander
Gruppledare ( C )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 mars 2018

I min roll som kommunalråd är det många sammanträden och andra möten. Det gillar jag. Det kan bli svårt att hinna med allt man vill. Därför kan du följa mig här på Centerns hemsida. Ska försöka skriva ett brev varannan vecka.

Jag får många frågor från folk jag möter. När jag får en fråga förstår jag att det är flera som tänker på samma sak. Du som läser detta kan även ställa frågor här eller på annat sätt till mig. Adresser finns i slutet av brevet.

En fråga som jag brukar få lyder: -Vilka ska Centern samarbeta med i kommunpolitiken efter valet i höst? Vi arbetar för en social liberalism som ska vara decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig.( Sunt bondförnuft) Den bygger på rättvisa och hållbarhet. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi vill att du som medborgare ska få mer att bestämma om. Valfrihet i lokalsamhället är mycket viktigt för oss.

Centerpartiet har alltid varit ett parti som tagit ansvar för samhällets utveckling. Så har det varit ända sedan partiet bildades på 1910-talet. Det finns ett motto från den tiden ”…låtom oss enas”. Vid senaste valet, 2014, blev det ett besvärligt läge i vår kommun. Det fanns ingen klar majoritet utan samarbete med SD. Det är något som vi inte kan tänka oss. Enda möjligheten att få till en grupp som kan styra var tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det har fungerat bra, över förväntan. Inför valet kommer vi att gå ut som eget parti och föra fram våra frågor. Det är viktigt att centerpartiet blir starkt. En ökning från 6 till 10 mandat är målet. Valet får sedan avgöra vilka möjliga samverkanspartier vi ska jobba med.

Nu blir det mer utåtriktat arbete med företagsbesök, fler insändare i tidningen och att synas i de sociala medierna. En annan utåtriktad verksamhet är Centerpartiets Seniornätverk Norrtälje. Öppet för alla intresserade i åldern 65+. Man har redan haft flera möten. Syftet med den verksamheten är att bevaka viktiga områden för personer i åldern 65+. Två kommande studiebesök är Norrtälje Sjukhus och senare i vår på trivsamma boendet Solhem på Väddö. Är du intresserad av detta nätverk för seniorer – ta kontakt med Bengt Ericsson, 0706-938877 eller via e-post bengt14203@telia.com.

Mitt nästa veckobrev planeras till första veckan i april.

Anders Olander

e-post: anders.olander@centerpartiet.se

mobil:076 5582387