Miljöpris till Tobias Nilsson

Centerpartiet i Norrtälje kommun delade på Världsmiljödagen ut sitt miljöpris till Tobias Nilsson

Tobias fick motta Miljöpriset av Centerpartiet ordförande Gunnar Englund och vice ordförande Stefan Lindskog, vid Färsna den 5 juni. Motiveringen till utmärkelsen är följande;

Tobias Nilsson tilldelas miljöpriset 2018 för sitt outtröttliga engagemang för Roslagens natur. Tobias har under åren hos Norrtälje Naturcentrum varit ansvarig för många olika projekt som avser att gynna den biologiska mångfalden. Inte minst handlar det om den mångfald och gamla kulturväxter, som finns i Roslagens småbrukarmiljö. Ett exempel är projektet "Värdefull odlingsbygd". Andra viktiga projekt är "Blommor för bin" och arbetet med "Lärkrutor".

Tobias är en eldsjäl, som också engagerar människor omkring sig och lyckas bygga goda samarbeten. Med denna bakgrund är det lätt att se att Tobias är en värdig mottagare av årets miljöpris.