Trygga Färsnas framtid

Tommy Lundqvist och Anders Olander framför mangårdsbyggnaden vid Färsna


Under denna mandatperiod har Centerpartiet aktivt medverkat till att skapa resurser för utveckling av Färsna gård. Det gäller Naturcentrums verksamhet men även 4H:s och traktorklubbens verksamheter. Även Tiohundra AB har verksamhet där.

Nu vill Centerpartiet även säkerställa den miljö som finns runt gården. Centerpartiet vill därför inrätta ett kommunalt naturreservat. Det kommer på ett helt annat sätt att garantera gårdens framtida verksamhet.

Det är mycket debatt kring naturvårdsområden och biotopskydd. Många av dessa inrättas på privat mark och det är inget fel i det om markägaren gör det frivilligt eller får ersättning för sin mark. Tyvärr har dock många av dessa biotopskyddade områden i praktiken inneburit att man fråntagit markägaren rätten att nyttja sin egen mark.

Markerna runt Färsna gård ägs av kommunen och ingen enskild markägare blir drabbad. Vi vill med ett kommunalt naturreservat skapa ytterligare förutsättningar för att utveckla verksamheten. Redan i dag har man verksamhet för skolor, arbetslösa och naturvänner samtidigt som gården är öppen för var och en att besöka.

Det finns stora möjligheter att dessa verksamheter kan utvecklas och där marken runt gården blir en förutsättning. Naturturism är en verksamhet som utvecklas snabbt och Färsna med sitt läge kan bli en resurs och verkligen skapa nytt intresse för mark, skog och miljö.

Med den befolkningsökning som planeras för Norrtälje kommun är det viktigt att marken runt Färsna gård skyddas mot framtida exploatering genom att ett kommunalt naturreservat.

Anders Olander (C), gruppledare

Tommy Lundqvist (C), ordförande i teknik- och klimatnämnden