Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet i Norrtäljes valplattform 2018 presenterades

Centerpartiet i Norrtäljes valplattform 2018 presenterades

Kommunalrådet Anders Olander och kretsordförande Gunnar Englund presenterade idag Centerpartiet i Norrtäljes valplattform för 2018

Norrtälje kommun växer. Det tycker Centerpartiet är bra, men utvecklingen måste ske hållbart. År 2025 kommer vi att vara 70 000 invånare. Idag har vi precis passerat 61 000. Kommunen kommer att öka med cirka 1 100 personer per år. Det innebär fantastiska möjligheter, men också utmaningar. Tillväxten ska ske i hela kommunen – både på landsbygden och i tätorterna och i staden.

Centerpartiet står för en närodlad politik. Alla människor ska ha närhet till beslut och kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Det är vår utgångspunkt när vi formar politiken för de kommande åren och decennierna. Vi har en plan för klara kommunens tillväxt och säkerställa att utvecklingen blir hållbar ur såväl ett socialt, ekonomiskt, klimatmässigt som miljömässigt perspektiv. Centerpartiet ska fortsätta att driva en politik med god framförhållning och en ekonomi i balans.

Närheten till beslut och att kunna påverka sin vardag innebär att varje beslut ska tas på lägsta ändamålsenliga nivå. Helst vid köksbordet!

Norrtälje är länets till ytan största kommun och de gröna näringarna är viktiga för en närodlad produktion. Det kan handla om mat, virke och fossilfria bränslen, men också om servicetjänster, rekreation och turism.

Med denna valplattform vill vi i Centerpartiet berätta hur vi vill hantera morgondagens utmaningar och hur vi förbereder oss inför den planerade befolkningsökningen samtidigt som vi fortsätter att arbeta för att vår kommun ska bli ännu bättre att leva i. Vi vill göra det tillsammans med dig. Välkommen till Centerpartiets Norrtälje!

Läs hela här