Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige

Centerpartiets representanter i kommunfullmäktige

Överst raden från vänster: Karin Lundqvist Zelander, Per Lodenius, Åsa Wärlinder. Mellersta raden från vänster: Patrik Dahl, Anders Olander, Emelie Löthgren. Raden längst ned; Jane Trepp, Tommy Lundqvist och Gunnar Englund

 

Rösträkningen är klar till kommunfullmäktige i Norrtälje, det resulterade i sex ordinarie ledamöter och tre ersättare

Ordinarie ledamöter är:
Anders Olander
Per Lodenius
Emelie Löthgren
Patrik Dahl
Åsa Wärlinder
Tommy Lundqvist

Ersättare:

Jane Trepp
Gunnar Englund
Karin Lundqvist Zelander