Henrik invald i Landstinget

Henrik Eriksson, Bergby , Norrtälje, är invald som ledamot i landstinget

Centerpartiet fick glädjande nog 12 platser i Stcockholms läns landsting. En av de 12 ledamöterna är Henrik Eriksson från Norrtälje kommun. Läs mer om Henrik här