Centerpartiet tar fortsatt ansvar

Centerpartiet tar fortsatt ansvar, nu i Allians för Norrtälje kommun som bildar nytt styre

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev med 27 mandat det största politiska blocket efter valet. Utifrån det parlamentariska läget och valresultatet är vi övertygade om att ett Alliansstyre har bäst förutsättningar för att få till stånd ett stabilt styre som kan genomföra reformer för Norrtälje kommuns utveckling.

Våra fyra partier har en samsyn där valfrihet är grunden för människors utveckling. Allianssamarbetet bygger också på en gemensam syn på småföretagande och människors företagsamhet där kvalitet och resultat är viktigare än driftsformen.

Vi har enats om ett ambitiöst politiskt program som kommer gynna medborgarna i vår kommun. Vi kommer återkomma till detaljerna i detta, men våra utgångspunkter är att skapa Sveriges bästa skärgårds- och landsbygdskommun där hela kommunen ska utvecklas och sätta skolan först. Vi kommer ta krafttag för att förbättra skolan och kommer prioritera skolans utveckling. För att kunna prioritera kärnverksamheten krävs det att vi har ordning och reda i kommunens finanser. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt och effektivt.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har överenskommit om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser:

Kommunstyrelsen: ordförande Moderaterna/vice ordförande Centerpartiet
Barn- och skolnämnden: Liberalerna
Utbildningsnämnden: Centerpartiet
Socialnämnden: Liberalerna
Teknik- och klimatnämnden: Centerpartiet
Kultur- och fritidsnämnden: Centerpartiet
Bygg- och miljönämnden: Moderaterna
Val- och demokratinämnden: Liberalerna
Campus Roslagen: Moderaterna
Norrtelje Energi: Moderaterna
Roslagsbostäder: Moderaterna
Norrtälje Naturvårdsstiftelse: Liberalerna
Stiftelsen Roslagsmuséet: Centerpartiet