Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Budgetfullmäktige och val till nämnder och styrelser

Budgetfullmäktige och val till nämnder och styrelser

Anders Olander, kommunalråd, budgetdebatt i kommunfullmäktige


Idag, den 10 december på självaste Nobeldagen, var det dags för kommunfullmäktigesammanträde i Norrtälje.

Idag beslutades Mål & budget 2019-2021. Anders Olander, Centerpartiets gruppledare, framhöll viktiga frågor i debattens såsom satsingar på miljö- och klimatfrågor, utveckling av Färsna gård, cykelvägar, levande landsbygd, näringslivsfågor, skärgård och bredbandsutbyggnad.

Vi sammanträdet valdes alla ledamöter till nämnder och styrelser. Centerpartiet har nu ordförandeskapet i tre nämnder:

Kultur- och Fritidsnämnden - Bengt Ericsson
Utbildningsnämnden - Patrik Dahl
Teknik- och Klimatnämnden - Tommy Lundqvist

Övriga valda ledamöter:

Barn- och skolnämnd
Karin Lundqvist Zelander, ledamot
Karina Åberg, ledamot
Lilja Olander, ersättare
Henrik Eriksson, ersättare

Bygg- och miljönämnd:
Stefan Lindskog, vice ordförande
Boris Andersson, ledamot
David Säll, ersättare

Kultur- och fritidsnämnd
Bengt Ericsson, ordförande
Ronny Jansson, ledamot
Maria Lodenius, ledamot
Anna Eneroth, ersättare

Socialnämnd
Kule Palmstierna, ledamot
Gunnar Enlund, ledamot

Teknik- och klimatnämnd
Tommy Lundqvist, ordförande
Åsa Wärlinder, ledamot
Sofia Händel, ersättare
Bengt Jansson, ersättare

Utbildningsnämnd
Patrik Dahl, ordförande
Peter Cederholm, ledamot
Eva Hindersson, ersättare

Val- och demokratinämnd
Karin Broström, vice ordförande
Christina Ericsson, ersättare

Revisor
Clas Forsgren, ledamot

Kommunfullmäktiges presidium
Emelie Löthgren, 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning
Per Lodenius, ledamot

Roslagsbostäder
Claes Holmström, vice ordförande
Anders Lehult, ledamot

Campus Roslagen
Berit Jansson, vice ordförande

Norrtelje Energi
Gunnar Englund, vice ordförande

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg
Jane Trepp, ledamot
Anders Olander, ersättare

Naturvårdsstiftelsen
Kurt Pettersson, ledamot

Stiftelsen Pythagoras
Tord Jansson, ledamot

Stiftelsen Roslagsmuséet
Berit Jansson, ordförande