Väddöortens Centernätverk bildat

Väddö Centeravdelning har gått nu gått upp i Norrtäljekretsen, men finns kvar som Väddöortes Centernätverk

Ett nätverk har bildats av Väddö Centeravdelning , det heter Väddöortens Centernätverk.

Sammankallande är Jane Trepp samt två ledamöter, Gunilla Levin och Gunnar Englund.