Per Lodenius kandiderar inte till riksdagsvalet 2022

I valet 2006 valdes Per Lodenius, Norrtälje, till riksdagsledamot för Centerpartiet i Stockholms län. Idag meddelar Lodenius att han efter fyra mandatperioder i riksdagen väljer att inte kandidera för en femte mandatperiod.

”Jag är stolt över vad jag fått vara med om att genomföra och brinner fortfarande lika mycket för att göra skillnad. Inte minst inom mina passionsområden och att få involvera och skapa tillgänglighet för alla människor. Det är något som jag kommer fortsätta att arbeta för, men i vilken form i framtiden vet jag inte idag.” säger Per som är Centerpartiets kulturpolitiske talesperson och talesperson i särskolefrågor. Han är också bland annat initiativtagare till och ordförande för riksdagens svensk-åländska vänförening.

”I valet 2006 fick jag väljarnas förtroende som riksdagsledamot. Det är ett stort förtroende som jag haft förmånen att få förvalta sedan dess. Det är mycket jag har fått vara med om och tagit ansvar för. Att som Centerpartiets kulturpolitiske talesperson få utveckla och driva på för en tillgänglig kultur i hela landet med bland annat fri kultur, folkbildning, civilsamhälle, det rörliga kulturarvet, Parasport, Public service och mediefrågor på agendan. Att som talesperson i särskolefrågor få utveckla skolpolitiken och att samtliga riksdagens partier ställt sig bakom mitt arbete för eftergymnasial utbildning för den som gått i särskola. Att få utveckla funktionshinderpolitiken. Att få vara en röst för den svensk-åländska relationen och initiativtagare till riksdagens svensk-åländska parlamentariska vänförening. Det är bara något av allt jag haft förmånen att få vara med om och bidra till sedan den där dagen efter valet 2006 då jag klev in i riksdagshuset som nyvald riksdagsledamot.”

För kommentarer och intervju finns Per Lodenius tillgänglig på telefon +46-70-322 92 89