Centerpartiets förslag till budget 2024 i Norrtälje kommun

Idag den 20 juni presenterar vi vårt förslag till budget för Norrtälje kommun

På måndag den 26 juni är det dags för kommunfullmäktige och beslut om budget för 2024. Centerpartiet lämnar ett eget förslag till budget.

Här nedan kan du läsa de satsningar, utöver Styrets förslag, som vi vill göra:

Kommunstyrelsen
2 mkr miljö och klimatkontor
0,65 mkr sommarjobb för ungdomar
0,5 mkr utökade öppettider kontaktcenter i Hallstavik och Rimbo

Val- och demokratinämnd
0,2 mkr för arbetet med nya ersättningsbestämmelser,utökad utbildning för
förtroendevalda och arbete med att utveckla e-förslagshanteringen

Kultur- och fritidsnämnd
1,6 mkr uppräkning till föreningar och stiftelser
0,2 mkr hårdgjord yta med belysning för motorburen ungdom
0,2 mkr kulturskoleverksamhet på landsbygdsskolor
0,7 mkr skötsel/tillgänglighet Färsna naturreservat
1,8 mkr inga besparingar i verksamheten


Barn och skolnämnd
4 mkr fler resursklasser
0,5 mkr förskoleverksamhet med sverigefinsk inriktning

Utbildningsnämnd
1 mkr fler platser yrkesvux
0,8 mkr kommunal medfinansiering av SFI för ukrainare som bor i Norrtälje kommun så
att den kan erbjudas i både Hallstavik och Norrtälje
0,75 mkr förstärkning av modersmålsenheten riktat mot nationella minoriteter,
0,8 mkr inga besparingar i verksamheten

Bygg och Miljönämnden
1 mkr samordning för att hantera arbetet runt dumpat miljöfarligt avfall i kommunen

Socialnämnden
0,7 mkr handledning blivande socionomer
3,2 mkr inga besparingar i verksamheten

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg
1 mkr Ökad ersättning habilitering
2 mkr trygghetsboende som ej behöver vara biståndsbedömt
15 mkr inga besparingar i verksamheten
10 mkr uppräkning av ersättningen till utförare
0,7 mkr uppsökande verksamhet anhörigstödjande
0,7 mkr handledning blivande socionomer m.fl yrkesgrupper

Läs vårt budgetförslag här , 171.7 kB.

Har du frågor kontakta Per Lodenius mobil 070-322 92 89