Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Seniornätverk

Seniornätverk +65

Nätverket är öppet för medlemmar men övriga är varmt välkomna.

Vi planerar att göra ett antal studiebesök på ställen som riktar sig till målgruppen. Exempelvis Solhem Väddö, Norrtälje sjukhus och om möjligt, Blomsterfondens fina anläggning i Djursholm/Danderyd.

Kommande aktiviteter:

Onsdag 30 maj, kl. 11.30 - 14.30 är det ett Regionalt medlemsmöte med seniornätverket som äger rum på Riksdagen. Vi börjar som vanligt med lunchmacka. Inbjudna gäster är; tidigare Rikspolischefen och landshövdingen i Östergötland Björn Eriksson och Artur Ringart jounalist på SVT och nu redaktör News 55 som bevakar seniorfrågor. Dom två kommer att tala om att satsa på Seniorerna och den tilltagande Ålderismen i samhället. Björn Eriksson är också ledare för det pågående kontantupproret i Sverige. Vi ska också passa på att prata om Seniora valfrågor vid senare delen av detta möte.

Eftersom vi har begränsat antalet platser så ber vi er anmäla er redan nu till kentivarsson@live.se - eller till mig bengt14203@telia.com. Samlingsplats och ingång meddelas senare till dom som anmäler sig.

Tisdag 12 juni kl. 12-30-15.00: Studiebesök på Kavat vård, Kyrkogatan 11 i Norrtälje, därefter studiebesök på Roslagens Sparbank (kl. 14.00)

För mer information och anmälan kontakta Bengt Ericsson, 0176-14203, 0706-938877 

 

2 maj besökte seniornätverket riksdagen och Per Lodenius

Per Lodenius, riksdagsledamot. Foto Bengt Ericsson

 


 Den 13 april gjorde Seniornätverket ett studiebesök på äldreboendet Solhem i Älmsta 

 

På bilden ses några av deltagarna med Kajsa Nordgren i mitten. Fr v Bengt Persson (skymd) Kule Palmstierna, Gunnar Enlund, Sven-Erik Peterson, Kajsa, Christina Ericsson, Christian Holm och Claes Cavrell. (fotograf Bengt Ericsson).

 

Den 2 april hade vi stormöte på Havspiren i Norrtälje med lunch och möte

Gäst var Kent Ivarsson som är ansvarig för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå. Vi hade en mycket givande träff och fick tillsammans med Kent gå igenom de 12 punkter som Seniornätverket på Riks- och Länsnivå tagit fram. Vi har sedan för vår del (Norrtälje) tryckt extra hårt på några punkter som vi ska fortsätta driva; Vikten av att ha kvar sedlar och mynt. Men också förbättringar inom tandvård för svaga grupper, behov av förstärkning av stöd till Anhöriga som vårdar i hemmet, behovet av bostäder för målgruppen 65+. ett förslag om Föreningarnas hus - en snabbutredning av behov och lämplig lokal. nu i din almanacka, 2 maj från kl 8-16. Exakta tider senare. 

Från Stormöte på Havspiren. Till vänster Kent Ivarsson som är ledare för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå Fotograf; Bengt Ericsson

Gunnar Enlund, Clas Forsgren, Bengt Persson och Bengt Ericsson (fotograf) planerar årets verksamhet i det nybildade Seniornätverket - CenterNät