Seniornätverk +65

Nätverket är öppet för medlemmar men övriga är varmt välkomna.

Kommande aktiviteter  

Onsdag 27 februari 2020: Stormöte i kommunhuset i Norrtälje
Lunch kl.11.30 i Grannköket
Möte i Norrtäljesalen kl. 12.15:

Information om om byggplaner Väddö/Edeby. Repr från Företaget informerar. (Bo Lundell m fl). Vi lämnar våra synpunkter på förslaget. Även om byggplanerna i Rimbo; Tranvik

Gunnar Englund och Anders Olander informerar om aktuellt - Kommunala frågor.

Presentation om Seniornätverkets program 2020, bl a info om ev studieresa till Åland samt Seniordagen i Soc.parken (fred 15 maj kl 11-15)

Val av en styrgrupp för vårt nätverk under 2020, 5-7 personer.

14.20 Fika - därefter slut för dagen.

Välkommen! /Bengt E sammankallande


Onsdag 18 september: Flera studiebesök i Rimbo, bl.a. Ekebyholm och Tranvik AB:s nybygge
och hos Kavat vård Rimbo

Det här har vi gjort

12 juni medlemsmöte med lunch på restaurang Piren i Norrtälje.

17 maj fanns vi med som utsällare på Seniordagen Norrtälje. Vår monter fanns mellan Malungsboden och Fonus. Strålande mycket folk hela dagen. Mest kring kl 12. Nästa alla påsar tog slut. I påsarna fanns info om Centern och EU-valet. Seniornätverkets folder delades också ut.

Folderns 12 viktiga punkter (65+) fanns på en stor tavla – se foto. Vi bad besökarna välja ut de 5 (fem) viktigaste punkterna utifrån vad dom själva tyckte. Besökaren fick 5 runda klistermärken. Jag hade köpt drygt 1000 märken och när klockan var 16 var dom slut. Vid vår monter var det massor av folk hela dagen. Köbildning vissa tider.

De fem punkter som fick mest röster (röda märken är)
1. Norrtälje Sjukhus kvar som Akutsjukhus 7/24. = Sju dagar och 24 timmar varje dag.
2. Fler bostäder – Trygghetsboende
3. Tandvärden måste bli billigare
4. Anhörigvården måste förbättras
5. Pensionerna för de med lägst pension måste rättas till.

Onsdag 17 april: Lunchmöte på Havspiren, Per Lodenius informerade om hur och när motioner kan lämnas in till riksdagen, planering av vårens aktiviteter såsom resa till Åland, studiebesök i Danderyd, Seniordag i Norrtälje, cykelvägar mm

Onsdag 13 februari: Information om vilka motioner vi lämnat in, diskussion om boende för äldre, planering av vårens aktiviteter

Onsdag 23 januari: Träffades vi för att skriva motioner till Centerpartiets årsmöte den 16 februari. 

Onsdag 5 december träffades vi tillsammans Centerkvinnorna för att diskutera motioner och hur vi ska arbeta med de viktiga frågorna bl a trygghetsboende, anhörigvård, tandvård mm.

Onsdag 28 november

Studiebesök på Färsna gård, den 28 november kl. 14.30.

Syftet med besöket är att lära mer om den verksamhet som bedrivs vid gården (skola) - särskilt naturens Gröna värden - med inriktning på Psykisk ohälsa.

Onsdag 7 november hade vi ett medlemsmöte där vi diskuterade bl.a.

 • Efter valet
 • Förslag till kommande seminarier
  • Anhörigvård
  • Trygghetsboende
  • Social ohälsa
 • Att skriva motioner - inför kommande stämmor
 • Övriga frågor
 • Nästa möte med 65+ - onsd 5 december - mer information kommer

Den tredje oktober hade vi nätverksträff på Piren i Norrtälje.

Vi började med lunch och fortsatte med möte en trappa upp. Flera nya deltagare välkomnades. Vi var 20deltagare totalt. I inledningen av mötet informerade vår Gunnar Englund helt kort om det politiska läget efter valet. Huvudämne för dagen; 'Bostad på äldre da´r'. Sven-Erik Peterson höll i genomgången. Målet med våra ambitioner är att det ska bli större tillgång på äldrebostäder. Flera goda inlägg gjordes och vi fick grönt ljus att ta nästa steg - att besöka Sparbanken och presentera vårt förslag. Efter detta vårt besök på Sparbanken kommer mer information.
Nästa planerade nätverksträff blir onsdagen den 7 november kl 12. Plats meddelas senare.

Vi bestämde också att göra en studieresa (boende) till Åland och Godby. Tillsammans med Bengt Persson planeras denna resa. /Bengt Ericsson

Här nedan kan du läsa om de aktiviteter vi gjort under våren.

För mer information kontakta Bengt Ericsson, 0176-14203, 0706-938877  

Onsdag 13 juni anordnade vi ett intressant seminarium om anhörighetsvård.

Vi hade seminariet på kommunhuset i Norrtälje och det skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Bengt Ericsson hälsade alla välkomna, sedan informerade Anton Ljungh SV, om sin roll. Otto Carneheim g gjorde en betraktelse ’Varför vi människor behöver en varm hand’. Claes Cavrell, berättade om att vara anhörig och att bli en kugge i Vård-Sverige. Information om Anhörigföreningen, deras roll och verksamhet. Vad behöver samhället utveckla - förbättra- Seminariet avslutade med frågestund och nästa steg i detta viktiga arbete. deltagit i årets Anhörigriksdag i Varberg och berättade om vilka frågor som diskuterades där. Seminariet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Den 12 juni gjorde vi studiebesök på Kavat vård, Kyrkogatan 11 i Norrtälje, därefter besökte vi Roslagens Sparbank.

Kavat Vård har 38 platser (särskilt boende) till vilka det krävs s k Biståndsbedömning. Åtta av dessa är s k Demensplatser. Verksamheten bedrivs som hotellkoncept. Uppskattat. Om intresse finns kan vi säkert ordna ett återbesök senare i höst. Vi fick också upplysning kring tandvårdskostnader för äldre. Den som bor på Särskilt boende har fri tandvård. Tack sa vi genom att överlämna den nyutkomna boken om S/S Norrtelje - 50 år i hamnen

Roslagens Sparbank tog emot oss på bästa sätt - Roger Bäckman. Vi fick en givande genomgång inom några viktiga områden. 'Sedlar och mynt' har Sparbanken bestämt sig för att behålla (för egna kunder). Inom en nära framtid kan det blir mer omständigt att växla in mynt. (Den dagen - den sorgen). Vi talade även om olika sätt att spara till barn och barnbarn. Det kan bli fel om man inte tänker igenom sparmodellen.

2 maj besökte seniornätverket riksdagen och Per Lodenius

Per Lodenius, riksdagsledamot. Foto Bengt Ericsson

 


 Den 13 april gjorde Seniornätverket ett studiebesök på äldreboendet Solhem i Älmsta 

 

På bilden ses några av deltagarna med Kajsa Nordgren i mitten. Fr v Bengt Persson (skymd) Kule Palmstierna, Gunnar Enlund, Sven-Erik Peterson, Kajsa, Christina Ericsson, Christian Holm och Claes Cavrell. (fotograf Bengt Ericsson).

 

Den 2 april hade vi stormöte på Havspiren i Norrtälje med lunch och möte

Gäst var Kent Ivarsson som är ansvarig för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå. Vi hade en mycket givande träff och fick tillsammans med Kent gå igenom de 12 punkter som Seniornätverket på Riks- och Länsnivå tagit fram. Vi har sedan för vår del (Norrtälje) tryckt extra hårt på några punkter som vi ska fortsätta driva; Vikten av att ha kvar sedlar och mynt. Men också förbättringar inom tandvård för svaga grupper, behov av förstärkning av stöd till Anhöriga som vårdar i hemmet, behovet av bostäder för målgruppen 65+. ett förslag om Föreningarnas hus - en snabbutredning av behov och lämplig lokal. nu i din almanacka, 2 maj från kl 8-16. Exakta tider senare. 

Från Stormöte på Havspiren. Till vänster Kent Ivarsson som är ledare för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå Fotograf; Bengt Ericsson

Gunnar Enlund, Clas Forsgren, Bengt Persson och Bengt Ericsson (fotograf) planerar årets verksamhet i det nybildade Seniornätverket - CenterNät

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.