Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Seniornätverk

Seniornätverk +65

Nätverket är öppet för medlemmar men övriga är varmt välkomna.

Kommande aktiviteter

Vi kommer att ha lunchträffar under hösten 2018

3 oktober kl 12.00 på Piren, Norrtälje. Därefter(ca 12.45) får vi information av Anders Olander om det politiska läget efter valet.

Onsdag 7 november kl 12, plats meddelas senare

Onsdag 5 december kl 12, plats meddelas senare

Det kommer även att anordnas studiebesök, mer information kommrer.


Här nedan kan du läsa om de aktiviteter vi gjort under våren.

För mer information kontakta Bengt Ericsson, 0176-14203, 0706-938877  

Onsdag 13 juni anordnade vi ett intressant seminarium om anhörighetsvård.

Vi hade seminariet på kommunhuset i Norrtälje och det skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Bengt Ericsson hälsade alla välkomna, sedan informerade Anton Ljungh SV, om sin roll. Otto Carneheim g gjorde en betraktelse ’Varför vi människor behöver en varm hand’. Claes Cavrell, berättade om att vara anhörig och att bli en kugge i Vård-Sverige. Information om Anhörigföreningen, deras roll och verksamhet. Vad behöver samhället utveckla - förbättra- Seminariet avslutade med frågestund och nästa steg i detta viktiga arbete. deltagit i årets Anhörigriksdag i Varberg och berättade om vilka frågor som diskuterades där. Seminariet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Den 12 juni gjorde vi studiebesök på Kavat vård, Kyrkogatan 11 i Norrtälje, därefter besökte vi Roslagens Sparbank.

Kavat Vård har 38 platser (särskilt boende) till vilka det krävs s k Biståndsbedömning. Åtta av dessa är s k Demensplatser. Verksamheten bedrivs som hotellkoncept. Uppskattat. Om intresse finns kan vi säkert ordna ett återbesök senare i höst. Vi fick också upplysning kring tandvårdskostnader för äldre. Den som bor på Särskilt boende har fri tandvård. Tack sa vi genom att överlämna den nyutkomna boken om S/S Norrtelje - 50 år i hamnen

Roslagens Sparbank tog emot oss på bästa sätt - Roger Bäckman. Vi fick en givande genomgång inom några viktiga områden. 'Sedlar och mynt' har Sparbanken bestämt sig för att behålla (för egna kunder). Inom en nära framtid kan det blir mer omständigt att växla in mynt. (Den dagen - den sorgen). Vi talade även om olika sätt att spara till barn och barnbarn. Det kan bli fel om man inte tänker igenom sparmodellen.

2 maj besökte seniornätverket riksdagen och Per Lodenius

Per Lodenius, riksdagsledamot. Foto Bengt Ericsson

 


 Den 13 april gjorde Seniornätverket ett studiebesök på äldreboendet Solhem i Älmsta 

 

På bilden ses några av deltagarna med Kajsa Nordgren i mitten. Fr v Bengt Persson (skymd) Kule Palmstierna, Gunnar Enlund, Sven-Erik Peterson, Kajsa, Christina Ericsson, Christian Holm och Claes Cavrell. (fotograf Bengt Ericsson).

 

Den 2 april hade vi stormöte på Havspiren i Norrtälje med lunch och möte

Gäst var Kent Ivarsson som är ansvarig för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå. Vi hade en mycket givande träff och fick tillsammans med Kent gå igenom de 12 punkter som Seniornätverket på Riks- och Länsnivå tagit fram. Vi har sedan för vår del (Norrtälje) tryckt extra hårt på några punkter som vi ska fortsätta driva; Vikten av att ha kvar sedlar och mynt. Men också förbättringar inom tandvård för svaga grupper, behov av förstärkning av stöd till Anhöriga som vårdar i hemmet, behovet av bostäder för målgruppen 65+. ett förslag om Föreningarnas hus - en snabbutredning av behov och lämplig lokal. nu i din almanacka, 2 maj från kl 8-16. Exakta tider senare. 

Från Stormöte på Havspiren. Till vänster Kent Ivarsson som är ledare för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå Fotograf; Bengt Ericsson

Gunnar Enlund, Clas Forsgren, Bengt Persson och Bengt Ericsson (fotograf) planerar årets verksamhet i det nybildade Seniornätverket - CenterNät