Norrtälje
Centerpartiet lokalt
 • / Seniornätverk

Seniornätverk +65

Nätverket är öppet för medlemmar men övriga är varmt välkomna.

Kommande aktiviteter  

Onsdag 13 februari

Vi fortsätter med våra Seniorträffar, nästa äger rum på rest Havspiren i Norrtälje - onsdag 13 februari 2019, med början kl 12. (utan lunch kommer du 12.40)

Vi börjar med lunch och sedan går vi en trappa upp och har mötet. Fika serveras

På dagordningen:

 • Inlämnade motioner – redovisning
 • Boende för äldre i vår kommun – nästa steg
 • Info från mötet den 28 jan i Norrtälje rörande Anhörigvård, Claes C m fl
 • 21 mars kl 11.30 i Sthlm är det ett möte i Stockholm (Landstingshuset), om anhörigvård.
 • Studiebesök och studieresa/or under första halvåret
 • Den 15 maj får vi besök av Nätverk 65+ AB-stad och län. Program från kl 10 – 15.30.
 • Övrigt som ni deltagare vill ta upp.
 • Möten under första halvåret – vi pratar oss samman.

(Om du anmäler mat i förväg så går det fortare med serveringen, de har som regel en kötträtt, en fisk och så även veg-rätt.
Ring Bengt Ericsson 0706-938877 eller mejla.

Välkommen !

Det här har vi gjort

Onsdag 23 januari: Träffades vi för att skriva motioner till Centerpartiets årsmöte den 16 februari. 

Onsdag 5 december träffades vi tillsammans Centerkvinnorna för att diskutera motioner och hur vi ska arbeta med de viktiga frågorna bl a trygghetsboende, anhörigvård, tandvård mm.

Onsdag 28 november

Studiebesök på Färsna gård, den 28 november kl. 14.30.

Syftet med besöket är att lära mer om den verksamhet som bedrivs vid gården (skola) - särskilt naturens Gröna värden - med inriktning på Psykisk ohälsa.

Onsdag 7 november hade vi ett medlemsmöte där vi diskuterade bl.a.

 • Efter valet
 • Förslag till kommande seminarier
  • Anhörigvård
  • Trygghetsboende
  • Social ohälsa
 • Att skriva motioner - inför kommande stämmor
 • Övriga frågor
 • Nästa möte med 65+ - onsd 5 december - mer information kommer

Den tredje oktober hade vi nätverksträff på Piren i Norrtälje.

Vi började med lunch och fortsatte med möte en trappa upp. Flera nya deltagare välkomnades. Vi var 20deltagare totalt. I inledningen av mötet informerade vår Gunnar Englund helt kort om det politiska läget efter valet. Huvudämne för dagen; 'Bostad på äldre da´r'. Sven-Erik Peterson höll i genomgången. Målet med våra ambitioner är att det ska bli större tillgång på äldrebostäder. Flera goda inlägg gjordes och vi fick grönt ljus att ta nästa steg - att besöka Sparbanken och presentera vårt förslag. Efter detta vårt besök på Sparbanken kommer mer information.
Nästa planerade nätverksträff blir onsdagen den 7 november kl 12. Plats meddelas senare.

Vi bestämde också att göra en studieresa (boende) till Åland och Godby. Tillsammans med Bengt Persson planeras denna resa. /Bengt Ericsson

Här nedan kan du läsa om de aktiviteter vi gjort under våren.

För mer information kontakta Bengt Ericsson, 0176-14203, 0706-938877  

Onsdag 13 juni anordnade vi ett intressant seminarium om anhörighetsvård.

Vi hade seminariet på kommunhuset i Norrtälje och det skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Bengt Ericsson hälsade alla välkomna, sedan informerade Anton Ljungh SV, om sin roll. Otto Carneheim g gjorde en betraktelse ’Varför vi människor behöver en varm hand’. Claes Cavrell, berättade om att vara anhörig och att bli en kugge i Vård-Sverige. Information om Anhörigföreningen, deras roll och verksamhet. Vad behöver samhället utveckla - förbättra- Seminariet avslutade med frågestund och nästa steg i detta viktiga arbete. deltagit i årets Anhörigriksdag i Varberg och berättade om vilka frågor som diskuterades där. Seminariet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Den 12 juni gjorde vi studiebesök på Kavat vård, Kyrkogatan 11 i Norrtälje, därefter besökte vi Roslagens Sparbank.

Kavat Vård har 38 platser (särskilt boende) till vilka det krävs s k Biståndsbedömning. Åtta av dessa är s k Demensplatser. Verksamheten bedrivs som hotellkoncept. Uppskattat. Om intresse finns kan vi säkert ordna ett återbesök senare i höst. Vi fick också upplysning kring tandvårdskostnader för äldre. Den som bor på Särskilt boende har fri tandvård. Tack sa vi genom att överlämna den nyutkomna boken om S/S Norrtelje - 50 år i hamnen

Roslagens Sparbank tog emot oss på bästa sätt - Roger Bäckman. Vi fick en givande genomgång inom några viktiga områden. 'Sedlar och mynt' har Sparbanken bestämt sig för att behålla (för egna kunder). Inom en nära framtid kan det blir mer omständigt att växla in mynt. (Den dagen - den sorgen). Vi talade även om olika sätt att spara till barn och barnbarn. Det kan bli fel om man inte tänker igenom sparmodellen.

2 maj besökte seniornätverket riksdagen och Per Lodenius

Per Lodenius, riksdagsledamot. Foto Bengt Ericsson

 


 Den 13 april gjorde Seniornätverket ett studiebesök på äldreboendet Solhem i Älmsta 

 

På bilden ses några av deltagarna med Kajsa Nordgren i mitten. Fr v Bengt Persson (skymd) Kule Palmstierna, Gunnar Enlund, Sven-Erik Peterson, Kajsa, Christina Ericsson, Christian Holm och Claes Cavrell. (fotograf Bengt Ericsson).

 

Den 2 april hade vi stormöte på Havspiren i Norrtälje med lunch och möte

Gäst var Kent Ivarsson som är ansvarig för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå. Vi hade en mycket givande träff och fick tillsammans med Kent gå igenom de 12 punkter som Seniornätverket på Riks- och Länsnivå tagit fram. Vi har sedan för vår del (Norrtälje) tryckt extra hårt på några punkter som vi ska fortsätta driva; Vikten av att ha kvar sedlar och mynt. Men också förbättringar inom tandvård för svaga grupper, behov av förstärkning av stöd till Anhöriga som vårdar i hemmet, behovet av bostäder för målgruppen 65+. ett förslag om Föreningarnas hus - en snabbutredning av behov och lämplig lokal. nu i din almanacka, 2 maj från kl 8-16. Exakta tider senare. 

Från Stormöte på Havspiren. Till vänster Kent Ivarsson som är ledare för Centerpartiets seniornätverk på riks- och länsnivå Fotograf; Bengt Ericsson

Gunnar Enlund, Clas Forsgren, Bengt Persson och Bengt Ericsson (fotograf) planerar årets verksamhet i det nybildade Seniornätverket - CenterNät