Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Anton Thorell

Anton Thorell, 24 år, Norrtälje stad

Studerar till civilingenjör på KTH och sjunger i gospelkör på fritiden. Politiken bör lägga en grund för ett hållbart samhälle där människor ges chans att leva som de önskar. Det offentliga ska stödja medborgarna att göra sina idéer till verklighet och att handla miljöriktigt