Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Åsa Wärlinder

Åsa W

Åsa Wärlinder, 54 år, Estuna, Norrtälje

Jag är utbildad lantmästare och arbetar inom de gröna näringarna (LRF, Lantbrukarnas Riksförbund). För mig är miljö och klimat viktiga politiska frågor. Det var dessa frågor som gjorde att jag engagerade mig i Centerpartiet. Norrtälje kommun har potential att utvecklas med en närodlad politik.

Kontaktuppgifter

E-post: asa.warlinder@centerpartiet.se