Åsa Wärlinder

Åsa W

Åsa Wärlinder, 54 år, Estuna, Norrtälje

Jag är utbildad lantmästare och arbetar inom de gröna näringarna (LRF, Lantbrukarnas Riksförbund). För mig är miljö och klimat viktiga politiska frågor. Det var dessa frågor som gjorde att jag engagerade mig i Centerpartiet. Norrtälje kommun har potential att utvecklas med en närodlad politik.

Kontaktuppgifter

E-post: asa.warlinder@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.