Gunnar Englund

Gunnar Englund 63 år, Husinge, Väddö

Jag vill jobba för i kommunen:

  • Att det ska vara lätt att driva förtag och att vi får fler småföretag i Norrtälje Kommun
  • Fler bostäder i hela kommunen med olika upplåtelseformer
  • Att elevernas kunskap ska vara fokus för skolan
  • Fler utbildningar till Campusområdet, utbildningar för vuxna, en del av det livslånga lärandet

Jag vill jobba för i landstinget:

  • En bra och nära vård och omsorg, med en sammanhållen vårdkedja för en trygg och säker vård.
  • Rätten till ett boende innan man är för sjuk, måste prioriteras.
  • En förbättrad kollektivtrafik på landsbygden, framför allt tvärförbindelser.

Kontakt:

gunnar.englund@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.