Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Hans Jansson

Hans Jansson, 68 år, Edebo, Hallstavik

Lantbrukare som värnar öppet landskap, med odlade marker för ökad självförsörjningsgrad. Mer samverkan mellan jaktlag för hårdare avskjutning av vildsvin. Snabbare handläggning i bygglovsärenden och företagsetableringar