Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Lilja Olander

Lilja

Lilja Olander, 61 år, Norrtälje stad

Jag är ersättare i Bygg och Miljönämnden och vill arbeta för att utveckla Norrtälje stad med ett grönt miljötänk, för att fler cykelvägar byggs och fler hyresrätter kommer till. Kultur-och sociala frågor är viktiga och berör alla. Det arbetet vill jag vara med och utveckla.