Lilja Olander

Lilja

Lilja Olander, 61 år, Norrtälje stad

Jag är ersättare i Bygg och Miljönämnden och vill arbeta för att utveckla Norrtälje stad med ett grönt miljötänk, för att fler cykelvägar byggs och fler hyresrätter kommer till. Kultur-och sociala frågor är viktiga och berör alla. Det arbetet vill jag vara med och utveckla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.