Maud Johansson

Maud Johansson, 54 år, Sättra, Hallstavik

Jag har en medicine magister inom arbetsliv och hälsa samt utbildning inom veterinärmedicin, vidareutbildningar inom sjukgymnastik. Är närvård­koordi­nator i Östhammar. Jag vill verka för möjlighet till aktivitet och rörelse i vardagen och för att cykelvägar utökas och annan vardagsmotion kan utföras i närområdet. Äldre som önskar ska kunna välja boende i större utsträckning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.