Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Maud Johansson

Maud Johansson, 54 år, Sättra, Hallstavik

Jag har en medicine magister inom arbetsliv och hälsa samt utbildning inom veterinärmedicin, vidareutbildningar inom sjukgymnastik. Är närvård­koordi­nator i Östhammar. Jag vill verka för möjlighet till aktivitet och rörelse i vardagen och för att cykelvägar utökas och annan vardagsmotion kan utföras i närområdet. Äldre som önskar ska kunna välja boende i större utsträckning