Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Stefan Lindskog

Stefan Lindskog, Rimbo

Ledamot i Bygg- och miljönämnden, ersättare i Teknik- och klimatnämnden samt vice ordförande i kretsstyrelsen. IT-konsult, skogsbrukare samt pensionär (på lediga stunder).
Särskilt engagerad i att de gröna näringarnas produktionsmöjligheter värnas och utvecklas. Det ger en attraktiv och levande landsbygd med arbetsplatser och underlag för service. Det bidrar också till öppna landskap och välskötta skogar samt biologisk mångfald. De gröna näringarna kan och måste få bidra till att lösa klimatfrågan.Jag vill utveckla begreppet "empatisk myndighetsutövning" och verka för att det på sikt ingår i kommunens målsättningar.