Tommy Lundqvist

Tommy L

 Tommy Lundqvist, 67 år, Rimbo

Ledamot kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ordförande i Teknik- och klimatnämnden. Generellt intresse: Samhällsbyggnads- och miljöfrågor i kommunen. Vill: Att hela kommunen ska leva, utveckla de mindre centralorterna, bygga ut gång-cykel-häst-vägar med kommunalt bidrag.

Kontaktuppgifter

E-post: tommylundqvist@telia.com 

Telefon: 070-589 56 26

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.