Nykvarn
Centerpartiet lokalt
  • / Kyrkoval 2017

Kyrkoval 2017

Bild

Kyrkoval 2017 Nykvarn

Efter att vår församling under en rad år mest gjort sig känd för negativa skriverier i kokalpressen, har vi nu främst genom en omorganisation av kyrkorådets arbete lyckats skapa arbetsro, samförstånd och framtidstro. Jag vill här passa på att tacka de ledamöter som ingått i det nyinrättade arbetsutskottet, det är främst tack vare er som vi tillsammans lyckats skapa ett positivt arbetsklimat. Jag ser därför ljust på framtiden när vi nu går till val igen och det är min förhoppning att det goda samarbetsklimatet får fortsätta även under nästa mandatperiod.

Vårt Kyrkopolitiska program

En öppen och demokratisk folkkyrka för Nykvarnsbor i alla åldrar. Detta innebär att vi ser till att samtliga invalda nomineringsgrupper får komma till tals.

En fortsatt välordnad ekonomi. Vi kommer att se till att medlemmarnas pengar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Vara en attraktiv arbetsgivare. Vår vision är att bli Svenska kyrkans bästa arbetsgivare.

Ett fungerande gudstjänstliv i våra tre kyrkor. Vår vision är att varje kyrka får ha sin egen profil.

Utveckla församlingens miljöarbete. Vår målsättning är att vår församling skall vara klimatsmart.

Utveckla konfirmandarbetet. Vår målsättning är att kunna erbjuda flera alternativ inför konfirmationen.

Erbjuda ett varierat musikutbud. Vår målsättning att attrahera alla åldrar med vårt musikutbud.

Fortsatt välskötta kyrkogårdar. Då kyrkogårdarna är lite av vårt ansikte utåt kommer vi att tillse att de också fortsättningsvis får vara den prydnad för församlingen som de är i dag.

Välskötta fastigheter. Viktigt att vi på bästa sätt underhåller de fastigheter som vi som församling har ansvar för.

Utveckla Kafé Änglagott. Vi kommer bl.a. arbeta för utökade öppettider.

Värna den finskspråkiga verksamheten. Då vår kommun är ett finskspråkigt förvaltningsområde, är det viktigr att också vår församling säkerställer resurser för denna verksamhet.

Vår Fullmäktigegrupp

Lennart Ygstedt, Kyrkorådsorförande
Gunvor Strömbom, Dragspelare
Börje Larsson, Utskottsordförande
Kristina Svinhhufud, Miljöingenjör
Carl-Erik Olsson, Utskottssekreterare
Birgitta Grenfelt, Undersköterska
Jan Linderhielm, Utskottsordförande
Suzette Säfström Konferensvärdinna
Johan Grenfeldt, Ingenjör
Christer Koch, Arbetsförmedlare
Torsten Björnberg, Kyrkvärd