Kretsstämma 2019

Onsdag den 20 februari, kl. 18-21
Konferensrum Largen, Alceahuset i Åkersberga

Anmäl om gärna om du tänker komma till:
Anne-Li.Hilbert@centerpartiet.se