Temakväll kring kvinno- och jämställdhetsfrågor

Abir Al-Sahlani

Centerpartiet i Österåker har bjudit in Abir Al-Sahlani till ett öppet möte för att under en kväll belysa vad EU kan göra kring frågor som rör speciellt kvinnor och jämställdhet.
Med inbjudna lokala föreningar kan vi lyfta Österåkers behov och frågor.

Varmt välkomna!

Onsdagen den 3 april, Biblioteket, Åkersberga Centrum, kl. 18.30