kyrkovalprogram 2021

Centerpartiet i Österåker ställer nu upp för andra gången som egen nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Vi vill utveckla kyrkoarbetet med ledorden en "Närvarande, Tillgänglig och Hållbar folkkyrka".

Vår närvarande och tillgängliga folkkyrka :

Vi vill att våra kyrkor i Österåker ska vara öppna och tillgängliga för samhällets alla invånare, både i glädje som i sorg, oavsett religiös tro eller icke tro. Kyrkan ska vara en plats för gemenskap och inkludering, en plats där vi får växa som människor, och där tryggheten vi får i tron ska ge oss hopp och framtidstro. Det är en självklarhet för oss att även fortsättningsvis värna om kyrkans samhällsviktiga kulturbärande uppdrag med gudstjänster, dop, konfirmation, bröllop, begravningar, diakoni, barn och ungdomsverksamhet, musik och körer samt olika former av samtalsstöd.

Centerpartiet i Österåker vill:

  • stötta idén om en ambulerande skärgårdskyrka.
  • stötta anordningen av lokala digitala gudstjänster och andra sammankomster för möjligheten att nå kyrkan hemma.
  • säkerställa att pastoratet tillhandahåller tillräckligt antal gravplatser oberoende trossamfund i enlighet med begravningslagen inom Garnsvikens begravningsplats
  • verka för att flera pilgrimsleder tillskapas, till och omkring våra kyrkor
  • förbättra möjligheten att ta sig till våra kyrkor med bil, cykel eller till fots. Detta genom att utreda förutsättningar för lämpliga parkeringsplatser, få till flera gång- och cykelbanor till våra kyrkor.

Vår hållbara folkkyrka :

Samhället och ekonomiska förutsättningar förändras ständigt. Vi ser positivt på denna process och kyrkan, som del av samhället, behöver utvecklas i takt med dessa förändringar. Kyrkan behöver upprätthålla ekonomisk hållbarhet.

Österåkers pastorat har inlett ett hållbarhetsarbete, som vi vill stötta och värna om, så att vi kan nå en miljödiplomering av vår verksamhet. Vi ska följa FN:s globala mål i Agenda 2030 och följa Svenska kyrkans klimatfärdplan för att bli klimatneutrala 2030.

Centerpartiet i Österåker vill:

  • låta kyrkoavgiften vara oförändrad och upprätthålla ekonomiska hållbara enheter genom resurshushållning
  • utveckla seniorboende med kristen inriktning på kyrkans mark och i närheten av kyrka
  • verka för att minska energianvändningen inom pastoratet
  • verka för fossilfria transporter inom pastoratet och verka för att få flera laddningsplatser för fordon vid våra kyrkor
  • utveckla faunan av biologisk mångfald kring våra begravningsplatser och fastigheter