Kraftfullt agerande av partiet

Vi i Österåker är eniga om att uteslutning av nämndemännen, som agerade tvärtemot vår politik, var det enda alternativet med anledning av den uppmärksammade domen i Solna tingsrätt. Centerpartiet står för allas lika rätt och värde. Det var ett helt oacceptabelt agerande av representanter för Centerpartiet. Vi anser att för att vara med i Centerpartiet ska man dela Centerpartiets värdegrund.

"Det känns tryggt att partiet har agerat kraftfullt på både nationellt, regionalt och lokalt plan. De här åsikterna har inget i Centerpartiet att göra, säger gruppledare Michaela Haga."

Det finns inget utrymme för en person som representerar Centerpartiet att driva frågor eller ta ställning långt utanför de värderingar vi står för. Partiet har högt i tak, men det finns en gräns.

"Det är viktigt att vi göra en noga övervägning vilka personer som får förtroendeuppdrag, både i kommunen men också nämndmannauppdrag som i detta fall" säger Anne-Li Hilbert kretsordförande.

Under gårdagen beslutade partistyrelsen att utesluta de två personerna efter att uteslutningsärende inkommit från Centerpartiet Stockholms län, Centerpartiet Solna och Centerpartiet Sundbyberg.

Läs mer här: https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/startsida/nyheter/nyheter/2018-03-05-domen-i-solna-arende-om-uteslutning.html