FRAMÅT FÖR CYKELN

Vi behöver fler och bättre cykelvägar. Både inom kommunen, mellan kommuner och även på landsbygden.

Den 11 juni arrangerade Centerpartiet Österåker ett seminarie för att diskutera just hur vi kommer vidare för att säkerställa att fler kan cykla i vår region.

I panelen:
Gustav Hemming (C), Emil Törnsten, ordf. Cykelfrämjandet norrort, Örjan Östervall, initiativtagare upprop cykelväg Täljö-Arninge och Elisabeth Edberg, representant Ljusteröinitiativet.

Det blev många bra samtal och många intressanta inspel.

Vi ser det som att kommunen ska fortsätta att ta sitt ansvar och anlägga cykelvägar och det görs också i ett högre tempo än någonsin tidigare. På regionalt plan vill Centerpartiet säkerställa att de utpekade regionala stråken som går mellan kommuner blir verklighet. Vi måste också arbeta hårdare för att Trafikverket ska anlägga gång- och cykelvägar för att förbättra trafiksäkerheten, till exempel på Ljusterö och längs 276:an. Här är Centerpartiet villiga att gå in med kommunal medfinansiering. Det behövs också bra villkor för fastighetsägare som upplåter sin mark för det här ändamålet.

Vi vill att det ska vara trafiksäkert, tillgängligt och tryggt att cykla. Framåt!