Det ska vara roligt att bli äldre

Centerpartiets gruppledare Michaela Haga och landstingskandidat Tage Gripenstam besökte äldreboendet Humana i Österåker. En fin verksamhet i moderna och luftiga lokaler. Vi tycker att det är viktigt med en värdig ålderdom tillsammans med ett tryggt boende och omsorg.

Vi har i vårt valprogram lyft vikten av att det ska vara tryggt att bli äldre i Österåker. Här ska man kunna leva ett gott liv oavsett om man har behov för omsorg eller inte. När det finns ett behov för omsorg är det viktigt att inte behöva vänta för länge för att hitta en plats på ett boende. Omsorgen ska präglas av trygghet, kvalitet och värdighet. Det ska finnas en rätt att bestämma över sin vardag och de närstående ska ha god insyn.

- Alla ska kunna känna sig trygga att Österåker levererar en omsorg av god kvalitet. Det är också viktigt att du ska kunna få hjälp och stöd i tid, säger Michaela Haga (C) som är gruppledare i Österåker.

Vi vill se en äldreomsorg som präglas av mångfald och nytänkande där stor hänsyn tas till den enskildes önskemål både vid biståndsbedömningar och kontakterna mellan utförare och den enskilde. Den som föredrar att bo i mer nischade boenden, tillsammans med vänner eller där personalen talar det egna språket eller där människor kan leva tillsammans med sina husdjur, ska ha möjlighet att göra det.

Läs Michaela och Tages artikel "Det ska vara roligt att bli gammal" i tidningen Senioren.