Ljusterömanifestation

Centerpartiet var ett av fyra partier som deltog när Ljusteröinitiativet arrangerade manifestation för tredje året i rad. Manifestationen har fått namnet ”Med livet som insats” då det är förenat med livsfara att gå och cykla längs vägarna som knappt har någon vägren.

Vi är beredda att med kommunal medfinansiering påbörja utbyggnad av cykelvägar på Ljusterö när Trafikverket har gjort sin åtgärdsvalstudie. Vi vill också införa ett anläggningsstöd som kan användas för utbyggnad av gång- och cykelvägsnät på enskilda vägar (vägföreningar eller enskilda markägare), men också förbättra villkor för markägare som upplåter mark för det ändamålet. Från och med år 2019 bildar vi region i Stockholms län. Med en större rådighet över länsplanen där infrastrukturmedel fördelas för Trafikverkets projekt vill vi i Centerpartiet Österåker ha in det projektet - för att säkerställa en trafiksäker väg på Ljusterö med gång- och cykelväg och där det också behövs förbättringar vad gäller bärighet och breddning till replipunkt Åsättra.
Gång- och cykelvägar är också en jämlikhetsfråga. Där gång- och cykelvägsnät byggs ut får vi ett mer levande samhälle. Barn och unga kan ta sig själva till skola, vänner och fritidsaktiviteter och äldre som inte förmår eller som vill använda bilen kan gå eller cykla. Det ger vinster för folkhälsan och ökar tryggheten i området.
Framåt för cykeln - i hela vår kommun! 
Här kan ni lyssna till politikerutfrågningen.
Förutom jag så deltog Hampe Klein (M), Fransisco Contreraz (V), Mats Larsson (S). Modererar gör Elisabeth Edberg.
Tack till Ljusteröinitiativet för en bra ordnad manifestation!