FÖRBÄTTRAD AFFICHERING OCH PLACERING AV VALSTUGOR

Nu är det dags att tänka om - både när det gäller affischering men också valstugorna.

Under den här valrörelsen har vi fått starka reaktioner från kommuninvånare som anser att det ser stökigt ut i vår kommun med valaffischer. De är slarvigt uppsatta, affischer sitter på ställen som är direkt trafikfarliga och det ser allmänt stökigt och skräpigt ut.

Medlemmar från olika partier har vittnat om att att partier brutit mot reglerna när det gäller tidpunkt för start av affischering.

Centerpartiet föreslår därför att vi gör som andra kommuner och väljer ut ett antal platser i kommunen som partierna får affischera på. Lämpligtvis med restriktioner på antal affischer per plats.

Vi anser också att valstugornas placering inte är optimal då de skymmer näringsidkares uteserveringar på torget. Det är under en månads tid som deras gäster får sitta och titta rakt in i en container eller baksida på en valstuga. Alldeles för lång tid på en alldeles för kort säsong.

Centerpartiet föreslår annan lokalisering av valstugor eller annan placering på torget. Förslagvis att se om det skulle gå att använda yta inne i centrum i mittengången, det finns vissa andra kommuner som gör på det sättet. Det minskar också risken för skadegörelse då centrum låses på kvällen.

För ett trevligare Österåker och en renare natur.

Den här skrivelsen kommer att lämnas över till nästkommande gruppledarmöte där alla partierna i kommunfullmäktige finns representerade.