Vill du kunna cykla till täby?

Vill du också kunna cykla på ett säkert sätt till Täby? Vi med!
Därför kommer vi att arbeta hårt för att det ska bli verklighet.

Centerpartiet arbetar på många plan för att dels förbättra cykelvägnätet i Österåker men också för att vi ska få förbättrade cykelvägar som är sammankopplade över kommungränser. En regional cykelplan antogs år 2014 och Centerpartiet vill att det utpekade cykelvägnätet blir fullt utbyggt till år 2025. Stråket mellan Åkersberga och Täby ingår i den planen.

Läs mer om hur Centerpartiet vill öka takten för att bygga ut cykelvägarna.