SMYG-INVIGNING AV FRIIDROTTSARENA

I måndags öppnades portarna till den nya friidrottsarenan. Många inom idrotten och kommuninvånare har väntat länge på den här dagen. Äntligen har Österåkers kommun fått en riktigt fin friidrottsanläggning. Vilket lyft!

Vi i Centerpartiet har sett och ser behoven av fler och upprustade idrottsanläggningar och hallar i en växande kommun. Det är stora investeringar men vi är måna om att komma ifatt med behovet av nya hallar och det är något som idrottsrörelsen också efterfrågat. Det behövs en långsiktig planering för kommunens idrotts- och fritidsverksamhet samt byggnation av nya hallar, lokaliersing och hur de ska finansieras, men vi behöver också slutföra pågående projekt så snabbt som möjligt.

Nu hoppas vi att det är många som kommer att använda den nya friidrottsarenan, både genom organiserad träning men också spontant.

Framåt för friidrotten!