Förbifart eller genomfart?

Röllingbyled?

En tänkt väg för Röllingbyleden

 

Vi tycker det är viktigt att kommuninvånarna är väl medvetna om vad de lägger sin röst på!

Trafiksituationen är en fråga som med all rätt engagerar många men vi ser med förfäran hur begreppen blandas ihop. Låt oss ge vår syn på saken så att ni inte lägger er röst på något som innebär något helt annat än ni har tänkt er.

Socialdemokraterna och Roslagspartiet vill ha en Röllingbyled. Här har man grävt i byrålådan, dammat av ett gammalt 50-tals förslag och gjort det till en valfråga. Budskapet ”Förbifart nu” trummas ut och kartor visas upp på en vägdragning där ett tidigare vägreservat är inritat.

En Röllingbyled kanske innebar en förbifart på 50-talet men inte nu längre. Nu skulle det vara en genomfartsled med inverkan på Ekbacken och vidare rakt över Röllingby backar med hela dess kulturarv och värdefulla natur. Vidare skulle den fortsätta över ängarna förbi ridskolan. Det skulle innebära en stor trafikled i det område som idag ger centralt boende kommuninvånare närhet till ett sammanhängande grönområde utan att ta till bil.

Själva dragningen av leden kan man väl bestämma senare säger vissa. Svaret är att en Röllingbyled innebär just det specifika vägreservatet.Något annat markområde finns inte avsatt.

Det som gör allting ännu mer intressant är att Trafikverket inte kommer att bekosta den. För att den inte skulle lösa vår trafiksituation, varken idag eller i framtiden. Smaka på den. En MILJARDsatsning som kommuninvånarna själv får bekosta och som inte löser trafiksituationen!

Vi vill bevara Ekbacken, vi vill ta tillvara och utveckla Röllingby backar till att bli ett ännu mer attraktivt naturområde, vi vill låta ridskolan och fastighetsägare slippa vara granne med en motortrafikled och vi vill lösa trafiksituationen på riktigt. Vi behöver först göra de åtgärder på 276:an som är nödvändiga för att lösa propparna i rusningstrafik, bland annat:

- Fyrfiligt upp till Söralidskorset och på sikt till Skärgårdsstad

- Förbättra trafiksäkerheten där 276:an korsar Singö handel och Sockenvägen

- Leda bort lokaltrafiken från 276:an via lokalt vägnät

- Underfart till Österskär

- En Stavalänk Utreda en förbifart norr om Åkersberga med koppling till E18.

- Förlängd överdäckning på 276:an i de centrala delarna för att förbättra stadsmiljön

Samtidigt måste politiken arbeta för att fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet och förbättrad kollektivtrafik – både in mot Danderyd och Stockholm, men också tvärförbindeler och lokaltrafiken. Vi behöver ta beslut som gör att det också finns bra alternativ till bilen.

Våra kommuninvånare har nu makten i sina händer den 9 september . Var uppmärksamma på att det finns partier som blandar ihop begreppen och pratar om en förbifart och Röllingbyled i samma mening. Det är två helt olika saker. Vi tar avstånd från en motortrafikled baserad på hur Åkersberga såg ut på 50-talet och vill hellre verka för en hållbar modern trafiklösning. Fundera en stund på det innan röstsedeln lämnas in.