Kretsstämma 2019

kretstsämma 2019

Centerpartiet i Österåker har haft årsmöte som inleddes med att kommunens säkerhetsstrateg Jenny Nilsson informerade övergripande om säkerhetsarbetet inom Österåker, ett högaktuellt ämne då många av kommunens invånare drabbades hårt av stormen Alfrida i början av januari och längre elavbrott som följd.

På årsmötet valdes styrelse för Centerpartiet i Österåker: Anne-Li Hilbert, Bo Lundin, Christine Segard, Curt Riddarstrom, Bjorn Pålhammar och Carina Robin Siljebro. Andra punkter på dagordningen var bl.a. presentation från Kommundagarna 2019, information om kommande EU-val, kommande aktiviteter och genomgång av inkomna motioner till kretsen.

kretsstämma 2019 tackar för hjälp

Centerpartiet i Österåker tackar Mailis Dahlberg som ställde upp som mötesordförande och Dennis Kronholm som ställde upp som mötessekreterare under årsmötet.