Den 26 maj är det EU-val

Beslut inom EU påverkar din kommun och dig som enskild person och genom att rösta är du med och avgör.

Centerpartiet står för ett mer demokratiskt, frihetligt och jämställt Europa. Vi tar nu värderingskampen och jobbar för att stärka de liberala krafterna inom samarbetet.

Vilket EU väljer du?

Centerpartiet vill se ett ännu grönare, mer demokratiskt, mer gemensamt och mer liberalt EU.

Ett grönare EU är förutsättningar för att nå både våra svenska och de globala miljömålen. Centerpartiet vill att EU ska vara ledande i det internationella klimatarbetet, genom att bl.a. arbeta för att höja klimatmålen, sänka utsläppen och satsa på forskning för grönare teknik.

Ett mer demokratiskt och enat EU. För Centerpartiet är det viktigt att de mänskliga rättigehterna säkras och att rättsstatens principer värnas. Det är viktigt att ta strid mot auktoritära regimer och hjälpa människor i nöd, de som drabbats av krig, förtryck och fattigdom. Likså är det viktigt att arbeta aktivt för jämställdhet och allas likarättigheter.

Ett samlat EU är viktigt för ett förbättrat säkerhets- och polissamarbete med gränsöverskridande brottsbekämpning och att arbeta för att stoppa människohandeln. Samtidigt får sådant samarbete inte gå ut över människors fri- och rättigheter, så den personliga integriteten måste värnas. För att värna den inre rörligheten inom EU behövs fungerande yttre gräns och gemensam asylpolitik inom unionen. Centerpartiet välkomnar utveckling mot ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete, men där varje medlemsland behåller suveränitet för sin egna försvarsmakt.

Ett mer liberalt EU. Centerpartiet vill gå i täten för ett öppnare och mer frihetligt EU, genom att vara en aktiv och central aktör när det gäller utformningen av framtidens EU. Centerpartiet vill vara med att se till att EU går framåt och fokuserar på rätt saker, dvs inte det som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå kan fatta bättre beslut om. Centerpartiet anser att det är också viktigt att arbeta för ett mer transparent EU med bättre möjligheter för ansvarsutkävande. Och ett EU i olika hastigheter, vilket betyder att det ska vara möjligt med fördjupningssamarbeten inom unionen där inte alla länder behöver vara med, men för den del utan att kompromissa med unionens grundläggane funktioner eller värden, för att på så sätt säkerställa att EU inte blir handlingsforlamat.

För att läsa mer om Centerpartiet och EU: centerpartiet.se/eu-valet-2019

Vill du vara med och påverka Europa som du bor i? Viktigt att rösta i EU-valet den 26 maj.