Den nationella budgetpropositionens betydelse för österåker

Under gårdagen kunde vi ta del av regeringens budgetförslag för 2021 som är framtaget tillsammans med oss i Centerpartiet och med Liberalerna.

Vad betyder det egentligen för Österåker?

Den budgetproposition som presenterades igår från riks är en historisk satsning där vi i Centerpartiet är med och sänker skatten samtidigt som vi satsar på välfärden. Mer om det kan du läsa här: https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2020/2020-09-21-nu-sanker-vi-skatten-och-satsar-pa-valfarden---samtidigt

Det handlar om svindlande summor men vi har tittat lite extra på vad det innebär nedbrutet för just Österåker:

  • Sammantaget 97,6 milj kr till Österåkers välfärd
  • 5046 (av våra 8500) personer som är över 65 år får sänkt skatt med i genomsnitt 1381:-
  • 30 000 personer berörs av skattereduktion för förvärvsinkomster som sammantaget är en skattesänkning motsvarande 36,9 milj kr
  • 35,4 milj kr går till sänkta arbetsgivaravgifter för 19 till 23-åringar
  • Generella statsbidrag till kommunen ger 38,5 milj kr
  • 5,8 milj kr till äldreomsorgslyftet
  • Äldreomsorgssatsning 16,7 milj