Naturskyddsföreningens valenkät 2022

Centerpartiet Österåker har besvarat Naturskyddsföreningens valenkät 2022. Vi välkomnar den här typen av enkäter så att väljarna kan få en uppfattning om partiernas ställningstaganden i de här viktiga frågorna. Samtidigt kan vi konstatera att frågeställningarna i den här enkäten till stor del bestod av komplexa frågor, som vi bedömer omöjligt kan besvaras med enbart "ja eller nej!”, om det ska bli seriösa svar. Utifrån denna bakgrund har vi valt att istället besvara dessa frågor med "vet ej". Bakom ett ”vet ej” har vi redovisat ett utförligt svar. Vi rekommenderar därför att ta del av partiernas svar som finns redovisade på Naturskyddsföreningens hemsida.

Länken till enkätsvaren:

https://osteraker.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/64/2022/06/Svar-fran-de-politiska-partierna-NFO´s-Valenkat-2022.hemsidan.pdf