KAMPANJFILM: UVECKLA ÖSTERÅKERS SKOLOR FÖR ALLA ELEVERS BÄSTA

I Österåker ska varje elev få rätt förutsättningar att lyckas.
Vi vill bland annat:

🍀 Att en kommunal resursskola öppnas i Österåker.
🍀 Att ett särskilt koordinatorstöd för föräldrar till barn med särskilda behov införs, för att avlasta och samordna kontakter med andra aktörer.
🍀 Att antalet elever per klassrum och lärare motsvarar det pedagogiska ansvaret och uppdraget.
🍀 Att verka för ökad vuxentäthet i våra skolor för ökad trygghet och förebyggande av ensamhet och utanförskap.
🍀 Att växla upp arbetet med att förbättra förskole- och skollokaler samt utemiljöer.
🍀 Att utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar byggs ut och matchar arbetsmarknadens behov i Österåker.
🍀 Att kommunen utvecklar sitt arbete för praktikplatser och feriearbete på lokala företag och kommunala verksamheter.
🍀 Att kommunen utvecklar sin flexibilitet för snabbare erbjudande av studieplats på Komvux.
🍀 Att skolornas samverkan med kultur-, frilufts- och idrottsföreningar utvecklas.
🍀 Att införa inriktningar inom kultur och idrott i de kommunala grundskolorna.

Se filmen och läs mer om våra idéer under utbildning för en framtidsinriktad utbildning med fokus på kvalitet och valfrihet. För alla elevers bästa.
Vilka förändringar vill du se i Österåkers skolor? 💚