SÄTT ÖSTERÅKER PÅ KARTAN FÖR IDROTT OCH KULTUR

Centerpartiet vill fortsätta att stimulera det lokala engagemanget i klubbar och föreningar. Nu vill vi sätta Österåker på kartan för idrotts- och kulturturism. Därför behöver vi ta fram en långsiktig och helhetlig anläggningsplan tillsammans med föreningslivet. Planen ska blicka långsiktigt - mot 2040. Vi måste helt enkelt möta behoven av kultur och fritid i en växande kommun.

Vi har ett rikt föreningsliv i Österåker. Föreningslivet är helt centralt för att människor ska känna gemenskap, ha en stimulerande fritid och kunna utveckla sina intressen. Här skapas varje dag mycket av det kitt som håller ihop vår kommun. Det vill vi bevara och utveckla.

Kommunen ska inte ta över eller försöka styra föreningslivet och det fantastiska arbete som görs. Men vi i Centerpartiet vill göra mer för att få den här verksamheten att blomstra och göra den tillgänglig för fler. Då behöver vi bättre samverkan mellan kommun, föreningsliv och skolor.

Centerpartiet vill bland annat att:

  • En ny ishall byggs och att en utomhusisbana anläggs.
  • Sportcentrum i Röllingby utvecklas, t ex genom upprustning och att det skapas boenden för evenemang.
  • Fortsatta satsningar görs på Ekbacken och att planer på kommunalt VA, toaletter och ny utomhusscen fullföljs.
  • Det satsas på underhåll av våra vandringsleder och att elljusspår anläggs vid Valsjöskogen och Täljöviken.
  • Det görs en översyn av kommunens lokalhyror för ideella föreningar. Civilsamhället ska ha råd att hyra kommunens lokaler.
  • Ett kallbadhus projekteras och att projektering och uppförande av en ny simhall fullföljs.
  • Biblioteket får en utvidgad roll som central mötesplats i kommunen.
  • Det tas fram ett utbud för teknik- och/eller spelintresserade ungdomar.
  • En eventkalender för tävlingar upprättas på kommunens webbplats.