Vår Politik- En levande skärgårdskommun

🍀1 En stadsbyggnad som står för hållbarhet, livskvalitet och trygghet för alla.

🍀2 Kommunal och privat service som präglas av jämlikhet, rättvisa och kvalitet 

🍀3 En stimulerande och rik fritid och kultur för alla åldrar

🍀4 En moderniserad Roslagsbana och utbyggnad av kollektivtrafiknätet

🍀5 Bra gång- och cykelvägar i kommunen, samt koppla ihop Österåker med grannkommunerna

🍀6 En levande glesbygd och skärgård samt bevarandet av skolor och övrig service i dessa områden

🍀7 En lokal näringslivsutveckling som skapar arbetstillfällen

🍀8 Fortsatt tillväxt med miljön i fokus och skydd av vissa natur- och skogsområden

🍀9 Satsning på förnyelsebara alternativ, såsom biogas, solenergi och vindkraft

🍀10 Fordon som upphandlas av kommunen ska vara elbilar eller laddhybrider. Laddstolpar för elbilar vid kommunens fastigheter, offentliga platser och infartsparkeringar


Vi vill att Österåker ska vara ett samhälle där barnfamiljer finner en plats för barnen att växa upp i med närhet till förskolor och skolor och med lek och bus i skog och mark. Det ska vara en trygg plats för alla Österåkersbor med tillgänglig närservice och fina promenad- och cykelstråk i centrala Österåker och längs kusten. Det ska vara lätt att leva ett aktivt liv både sommar som vinter – rekreations- och motionsspår som lockar både till promenader, löpning och skidåkning och en skärgård som kan tillgodose oss med aktiviteter som långfärdsskridskoåkning och paddling. Kusten ska vara tillgänglig för allmänheten och här ska du kunna njuta av en glass i solen, äta god mat vid någon av hamnkrogarna eller bara sitta och njuta av utsikten på någon av Österåkers stränder. Österåker är och skall vara en plats som passar alla oavsett ålder, bakgrund, familjeform eller härkomst. Vi utvecklar vårt samhälle för personer med olika behov och önskemål. Mångfald är något som berikar vår kommun och vi vill skapa förutsättningar för alla som bor här. Den samhällsservice som erbjuds ska omfatta flertal aktörer för att du som Österåkersbo ska ha möjlighet att välja det som passar dig bäst. Kommunen ska ha ett fokus på att kvalitetssäkra den skattefinansierade samhällsservicen. Ung som gammal - du ska känna dig trygg i Österåker och det ska finnas möjlighet att få den service som just du behöver - en service som bygger på dina behov. Vi ska kunna erbjuda ett boende för personer i alla åldrar och Österåker ska både vara ett ställe att flytta till och ha möjlighet att bo kvar i under livets alla skeden. Vi vill även satsa på fler bostäder för unga och studenter i kommunen. Centerpartiet i Österåker tycker att det är viktigt att det även i glesbygdsområden och skärgård ska erbjudas service, som postgång och skärgårdstrafik. Vi vill se att de små skolorna får leva vidare, så att familjer som bor på öarna kan säkra sina barns skolgång. Vi ska arbeta för en levande landsbygd och skärgård genom att främja näringslivet här. Vi arbetar mot målet att bli Sveriges bästa cykelkommun för turism 2020!