Valprogram 2014

Vår politik- En levande skärgårdskommun

Centerpartiet sitter idag i styrande majoritet i Österåkers kommun. Vi är den gröna rösten i Alliansen som värnar en utveckling med människan och miljön i fokus.

Vårt mål är en levande grön skärgårdskommun där alla vill leva, verka och bo!
För det krävs en politik som ger:

Utrymme för företag att skapa jobb

Grunden för utveckling och tillväxt är att människor företar sig sysslor att utföra för varandra.
Det brukar sägas att ingen kan göra en penna själv. Det kräver allt från sågverk, gruvor och behandling av alluminium, till suddgummifabriker. När folk specialiserar sig och utvecklar sina varor och tjänster växer hela samhället och ger mer för den energi och tid som krävs att procudera en vara och utföra en tjänst. Det bejakar vi, och vi vill att detta skall underlättas i den mån det går, samtidigt som vi ger en grund och en välfärd för människor i Österåker att stå på.

En smart miljöpolitik som gör det lönsamt att vara miljövänlig


Samtidigt måste vi också se hur dagens produktion tär på naturen och klimatet, därför vill vi att det skall vara lönsamt att vara miljövänlig och kosta att smutsa ner. Det ger bra morötter för företag att ställa om sig för en mer hållbar utveckling, men förstör inte vikten i att kunna vinna på de risker man tar. Vi tror att vi kommer att tjäna på att ställa om i tid och utveckla fler gröna tjänster i Österåker, det är både bra för ekologin och ekonomin!


Frihet åt människor

Sist men inte minst måste vi också vara fria att njuta av livet. Vi tror att människor mår bra av att kunna göra egna val, inte bara i mataffären, skolan, och vården, utan även på fritiden. I många fall lägger politiker sig i alldeles för mycket av vad folk gör på fritiden, istället för att fokusera på det viktigaste. Det tror vi är fel prioriteringar. Vi tror på en politik där besluten tas nära folk, men inte ställer sig ivägen.

Om du vill veta mer om ett visst område så hittar du dem här bredvid!

Detta gick vi till val på 2014

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.