ÄLDREOMSORG - Österåker för dig som senior

I Österåker ska det finnas utrymme för dig som vill leva ett aktivt liv, men även för dig och dina närmaste som har behov av vård och omsorg. Självbestämmande är en självklarhet och ett bra boende som ger trygghet i tillvaron. Vård och omsorg ska ha kvalitet och vara utformad med individen i fokus. Vi tycker att det ska finnas mobila hälsovårdsteam som kan göra hembesök vid behov och vi tycker att det är självklart att alla som inte klarar av att laga sin egen mat, ska få möjligheten att känna doften och smaken av hemlagade köttbullar. Österåker ska erbjuda bra vård och omsorg och vi ska säkerställa kvaliteten i hemtjänst för att de som har behov av den servicen får bästa möjliga. Det är också viktigt att arbetsmiljön för de som levererar vård och omsorg ska vara bra och inte för stressig. Det är viktigt att tiden läggs på de personliga mötena med och inte på administration och dåligt planerade turer.

• Att vi ska åldras med värdighet i Österåker – Vård och omsorg i Österåker ska vara styrd med kvalitet och individen i fokus. Självbestämmande och ett bra boende ger trygghet i tillvaron.

• Bygga ett äldreboende med demensavdelning på Ljusterö – vi vill göra det möjligt för Ljusteröborna att bo på Ljusterö under hela sin livstid.

• Anlägga en inomhusboulebana – det ska gå att spela boule i Österåker även under vintertid. • Säkra goda livsvillkor - Genom att erbjuda äldre en aktiv och meningsfull tillvaro med förebyggande hälsovård och näringsrik, god mat så skapar vi goda livsvillkor.

• Öka tillgängligheten av vård i hemmet – genom mobila vårdteam underlättar vi för dig som Österåkerbo. Vi vill att servicen ska omfatta regelbunden vård, tillfällig vård och även rehabilitering i hemmet.

• Säkra möjligheten att bo tillsammans – det ska finnas en trygghet att bo kvar tillsammans med sin partner även om den ena blir sjuk och behöver vård och omsorg.

• Införa servicetjänster för äldre – hemtjänstpersonal ska inte behöva släpa tunga matkassar från affären utan dessa kan istället levereras direkt hem. Med servicetjänster kan du utan biståndsbedömning få hjälp någon timme i veckan till att utföra t.ex. matinköp, trädgårdshjälp, snöskottning, städning, tvätt, etc.

• Att alla ska ha rätt till god och näringsrik mat - Närlagad mat ska prioriteras samt inköp av närodlade och ekologiska råvaror med strikta kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.