Valprogram 2018

Vår ideologiska grund

”Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.”

Centerpartiets idéprogram 2013

 

Vår vision om Österåker framåt

Vi är stolta över vår kommun. Närheten till naturen, skärgården och storstaden ger en fantastisk livsmiljö. Här finns engagerade människor, ett blomstrande föreningsliv och ett starkt civilsamhälle. Österåker är också en kommun med många småföretagare, entreprenörer och eldsjälar som bidrar till jobb, tillväxt och framtidstro.

Ändå finns det många i vår kommun som inte har den där tron på framtiden som vi alla vill känna. Otrygghet och psykisk ohälsa är ett växande problem. Det finns de som inte känner att de kan förverkliga sina mål och sina drömmar. Höga boendekostnader och bostadsbrist gör det svårt för människor att flytta hemifrån, byta bostad eller flytta hit. Trängsel, otillräckliga kommunikationer, långa avstånd och brist på infrastruktur gör det svårt att hitta hållbara resvanor i vardagen. Det vill vi ändra på.

Vi vill fortsätta ta ansvar och utveckla Österåker till en ännu bättre kommun. Ett samhälle där alla känner sig välkomna och delaktiga. Vi behöver olika typer av bostäder med en variation av storlekar och upplåtelseform. Kollektivtrafiken behöver förstärkas, fler gång- och cykelvägar anläggas och åtgärder för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Österåker ska vara en trygg plats med god service och stort utbud under livets alla faser, oavsett om det gäller skola, vård och omsorg, boende, kultur eller naturupplevelser.

Vi jobbar för en kommun där vi alla ska känna gemenskap och där vi alla behövs. Ett öppet och tryggt samhälle där människor möts över generationer oavsett bakgrund. Vi ska driva på för att kommunen ska ligga i framkant när det gäller innovativt tänkande, digitalisering och hållbarhetsarbete.

Vi står upp för ett öppet och inkluderande Österåker – ett Österåker som håller ihop och där alla kan växa och känna framtidstro.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.