Fler jobb och företag skapas i Österåker

Många som bor i Österåker pendlar dagligen för att arbeta i andra delar av Stockholmsregionen. Centerpartiet vill utveckla den lokala jobbmarknaden så att fler som vill ges möjlighet att arbeta närmare sin egen bostad. Alla människor ska också ha en möjlighet till jobb och en egen försörjning och vi måste därför korta vägen till jobb för personer som ska få sitt första jobb.

Företagen är våra jobbskapare och att driva företag ska vara en lika naturlig sysselsättning som att förvärvsarbeta. Då behöver vi en politik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel, vi behöver säkra en bra nystartshjälp och en service där förståelsen för företagarfrågor är stor. Från kommunens sida ska vi se till att möta efterfrågan på lokaler och mark, som är lämplig för alltifrån industri och handel till turism och småskaliga verksamheter. Det ska vara lätt att etablera sig här.

Vi behöver se till att nya företagare får bra nystartshjälp,
förbättra dialogen mellan kommun och näringsliv för att hitta regelförenklingar
och förbättringar kring kommunens servicetjänster. Vi behöver också se till att
det finns lämpliga lokaler och tomter att tillgå. Vi vill även underlätta för
småföretagare att delta i de offentliga upphandlingarna.

Inom välfärdssektorn har vi i Österåker skapat möjlighet för
fler företagare att utveckla sina verksamheter. Inte minst kvinnor har startat
och driver idag lönsamma företag med bra kvalitet, och det inom branscher som
tidigare varit stängda. Det tycker vi är positivt.

Man ska kunna driva företag i hela vår skärgårdskommun och
vi ser en stor potential företagande med anknytning till skog, lantbruk, hav,
turism och rekreation.

sol-has-bg

Centerpartiet vill:

  • anställ en företags- och föreningslots med ansvar för rådgivning, information och stöd kring upphandling och hjälp med ansökningar avseende till exempel projektmedel, EU-stöd, landsbygds-, skärgårds-, och näringslivsutveckling , samt öronmärk medel för landsbygds- och skärgårdsutveckling
  • ta fram en strategi och handlingsplan för hållbar turism och växande besöksnäring, samt stöd nya satsningar för eko- och naturturism och uppmuntra företag inom den näringen
  • skapa fler jobb genom att öka valfriheten. Genom ökad kvalitativ valfrihet för varje individ inom välfärdssektorn skapas utrymme för fler företag och fler jobb
  • underlätta för ungdomar att få sitt första jobb genom ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv, där elever erbjuds praktik- eller lärlingsplats samt verka för att fler lokala sommarjobbsplatser skapas åt ungdomar via företag, organisationer, föreningsliv och inom offentlig sektor
  • arbeta för att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda mentors- och karriärprogram och konkurrenskraftig karriärsutveckling
  • genomföra en satsning på jobbintroduktion för de som står långt ifrån arbetsmarkaden. Det skapas genom en bättre matchning, förbättrad språk- och kunskapsinlärning om så behövs och en ökad samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och andra nätverk i civilsamhället
  • säkerställa att det finns lokaler och mark till befintliga verksamheter och för nya etableringar. Underlätta utveckling i sjönära lägen för de marina näringarna, samt låt restauranger, tillfälliga serveringar, caféer, barer och butiker flöda ut och tar mer plats i det offentliga rummet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.