Stärk stödet för elever med NPF

Bild på fyra elever som får hjälp av läraren i ett klassrum

En skola som fungerar för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är bra för alla elever, deras familjer och hela samhället. Med rätt stöd till varje elev skapar vi en skola med studiero där fokus kan ligga på kunskap. Vi vill att alla elever i Salems skolor ska må bra och få möjlighet att lyckas!

Så många som 5–10 procent av alla barn i Sverige uppskattas ha någon form och nivå av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ADHD eller autism. Ofta är det i skolan vi upptäcker svårtigheterna. Över hälften av eleverna med autism slutar 9:an utan godkända betyg i kärnämnena och majoriteten av eleverna med problematisk skolfrånvaro har en NPF-diagnos.

Jämfört med många kommuner så gör Salem ett bra jobb. Vi har kommungemensamma små undervisningsgrupper för elever med autism och är en av få kommuner i Stockholms län som beviljar tilläggsbelopp för elever med behov av resursskola. Vi har också en hög andel behöriga lärare som varje dag gör ett fantastiskt arbete. Men vi kan göra mer.

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att våra barn ska kunna bygga sig ett bra liv, och en viktig skyddsfaktor när det gäller psykisk ohälsa, social utsatthet och kriminalitet. Därför behöver vi en skola där varje elev ges förutsättningar att utvecklas och lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har sett till att elevhälsan har fått mer pengar i budgeten för 2022. Men vi vill göra mer.

Centerpartiet i Salem arbetar för:

  • Två lärare i varje klass
  • Stärkt elevhälsa
  • Kommungemensamt närvaroteam
  • Satsa på utbildade elevassistenter med trygga anställningar
  • Ökad tillgång till mindre undervisningsgrupper
  • NPF-säkrad undervisningsmiljö

Källor:
www.habilitering.se/fakta-och-rad/temasidor/skola-och-npf/manga-med-hog-franvaro-har-npf/

www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/autismenkater/skolenkater/