Birgitta Hafström

Personbild


Kretsstyrelseledamot, ersättare i socialnämnden, ledamot i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.

w_hafstrom@hotmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.