Salem
Centerpartiet lokalt

Birgitta Hafström

Personbild


Kretsstyrelseledamot, ersättare i socialnämnden och ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.


w_hafstrom@hotmail.com