Maria Zitting-Nilsson

Personbild


Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige, vice ordförande i socialnämnden, ledamot i näringslivskommittén

mazinikonsult@gmail.com

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.