Raili Nilsson

Personbild


Vice ordförande i kretsstyrelsen, ordinarie ledamot och gruppledare i kommunstyrelsen, ordinarie ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige, vice ordförande i bygg- och miljönämnden och ersättare i regionfullmäktige.

raili.nilsson@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.