Yvonne Berglund

Personbild


Ordförande i kretsstyrelsen och vice ordförande i Södertörns överförmyndarnämnd

yvonne.berglund@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.