Salem
Centerpartiet lokalt

Förnybar energi

Centerpartiet i Salem vill satsa på mer på förnybar energi. Vi vill se solceller på kommunens fastigheter och fler laddstolpar för elbilar.

Motion lagd i kommunfullmäktige februari 2018. Ett program för hur solceller bör integreras i ny- och ombyggnation bör utarbetas. Planering och placering av byggnader ska göras så att solenergi kan tillgodogöras både tekniskt och arkitektoniskt. I befintliga miljöer krävs det omtanke så att inte byggnader och områden tillförs mer ”visuellt buller”, att områdenas arkitektoniska kvaliteter förädlas istället för att reduceras.

Utöka antalet laddstolpar och placera dem vid strategiska platser där de gör nytta. Där kommunen kan välja klimatneutrala fordon ska detta prioriteras. Solceller kan bidra till laddning av fordon och reducera behovet av fossila bränslen.