viktigt med ett jämställt arbetsliv

Ett jämställt arbetsliv är en av de absolut viktigaste jämställdhetsfrågorna säger Centerkvinnorna i Sigtuna kommun.

Den 24 februari hade Centerkvinnorna i Sigtuna kommun årsmöte. Under årsmötet valdes ny ordförande för det nya verksamhetsåret, Marie Unander-Scharin. Marie har mångårig erfarenhet i frågor om jämlikhet och jämställdhet och brinner för ett lika samhälle för alla. - Många känner inte till hur deltid och föräldraledighet inverkar på pensionen. Vi vill bland annat att Försäkringskassan får ett informationsuppdrag riktat till föräldrar om hur pensionen påverkas långsiktigt av olika livsval såsom deltidsarbete och föräldraledighet, säger Marie Unander-Scharin.

”Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnodominerade sektorer har lägre löner och sämre villkor. De präglas också av deltidsarbete, sämre karriärutveckling och mer sjukskrivningar. Sammantaget får kvinnor en lägre livsinkomst, vilket ger en lägre pension. För att uppnå jämställd livsinkomst vill Centerkvinnorna att karriär blir möjlig i alla yrkeskategorier och att fler kvinnor ska ha möjlighet att arbeta heltid. För de pensionärer som är fattigast, varav en majoritet är kvinnor, krävs reformer som gör skillnad. Därför vill vi att skatten för garantipensionärer sänks, att det blir möjligt att räkna in kostnaden för bil i bostadsbidraget och att administrationen av skattebefriade pensionsinkomster mellan myndigheter minskar. Det behövs nationella riktlinjer för anhörigomsorg för en jämnare fördelning av anhörigansvaret. -Jag ser mycket fram emot att arbeta med bland annat dom här frågorna i politiska forum avslutar Marie.